אם מקבלים שגיעה מסוג הבאה:

There was an error connecting to the server, Please verify the settings are correct

זאת אומרת לתיקה של השרת שלכם אין הרשאות להסיר או להתקין פלאגינים.

על מנת לפתור תקלה זו אתם צריכים להפעיל פקודות הבאות בשרת:

sudo chown -Rf www-data:www-data /var/www
sudo chmod -Rf 755 /var/www

פקודות אלה נותנות הרשאות לתיקיה של האתר להיות פתוחה לכתיבה בשרת עצמו.