תיאור פרויקט

בניית חנות אינטרנט למכירות מוצרי ריגול והזנה

א. פיתוח חנות על בסיס תבנית עיצוב
ב. התאמת תבנית וגיור תבנית לעברית
ג. עיצוב באנרים ו- 8 אייקונים לקטגוריות באתר
ד. העברת מוצרים ותכנים מאתר ישן
ה. חיבור מערכת סליקה