תיאור פרויקט

בוצע תחזוקה שוטפת למערכת, במהלך מספר שנים. במהלך התחזוקה שודרגו והוספו מודולים הביאם:

שדרוג אתר קיים
הוספת בלוג על בסיס BLOG ENGINE
הרחבת מערכת ניהול של האתר
בניית ממשק ניהול עבור המשקעים
שיפור UI/UX בדף הבית
הוספת מודול שפות ומטבעות
ועוד